İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR DEĞER ARTIŞ PAYI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uygulama imar planı değişikliği sonucu…

Devamı

KÜSİ Sanal Sanayi Fuarı 15 Eylül – 30 Ekim 2020

Model bir sanayi fuarı KÜSİ Sanal Sanayi Fuarı, “model bir sanal fuar” olarak hem kavramsal hem de teknik çerçeveyi modelliyor.…

Devamı

Yeni İnfaz Paketinin Getirdikleri

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hâkimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere…

Devamı

Kategoriler